Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zaproszeni prelegenci

  • Przemysław Czapliński – profesor literatury współczesnej pracujący na Wydziale Filologii Polskiej i Klastycznej UAM.  Krytyk literacki.  Do przedmiotów zainteresowań badawczych należy konfrontacja literatury z nowoczesnością i wynikające stąd problemy: konflikt modernizacji i tradycji, przemoc nowoczesna (wojna, obozy, zagłada) jako narzędzie przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanik i powrót utopii jako rezultaty kryzysu projektowania przyszłości.
  • Andrzej Elżanowski - profesor nauk biologicznych, zoolog. Pracownik Wydziału „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych oraz komitetów i rad naukowych, m.in. Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej oraz Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Biologicznych (IUBS) PAN. Kierownik Sekcji Dobrostanu Zwierząt Polskiego Towarzystwa Etycznego. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe. Wegetarianin. 
  • Wojciech Pisula - profesor nauk humanistycznych, psycholog. Kierownik Pracowni Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej Instytutu Psychologii PAN, Prezes interdyscyplinarnego Centrum Badań Zachowania się zwierząt i ludzi. Członek Sigma Xi, The Scientific Research Society, Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przy MNiSW. Autor wielu publikacji naukowych, w tym "Psychologii Porównawczej" oraz  "Psychologii zachowań eksploracyjnych zwierząt".  W swojej pracy naukowej podejmuje trudne tematy związane z psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmian.
  • Barbara Błońska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W swojej pracy naukowej porusza tematy związane z sytuacją kobiet jako ofiar przestępstw, green criminology, wiktymologią zwierząt, działaniem systemu wymiaru sprawiedliwości, prawami człowieka i bioetyką.
  • Darek Gzyra - działacz społeczny, publicysta, animator studiów nad zwierzętami (animal studies) w Polsce. Doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Weganin.
  • Jarosław Urbański - socjolog związany z Zachodnim Ośrodkiem Badań Społecznych i Ekonomicznych, współpracuje także z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Autor książek: „Globalizacja a konflikty lokalne” (2002), „Odzyskać miasto” (2005), „Prekariat i nowa walka klas” (2014) oraz licznych artykułów publicystycznych i naukowych. Obecnie przygotowuje książkę "Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu".