Warsztaty szkoleniowe

oferta warsztatów jest na bieżąco aktualizowana

otwarcie zapisów na warsztaty szkoleniowe: wrzesień 2018

1. Warsztat dotyczący pisania wniosków do Lokalnych Komisji Etycznych

prowadzenie: dr hab. n. farm. Hanna Piotrowska-Kempisty (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

 

 

2. Koń w hipoterapii – terapeuta, partner, czy narzędzie pracy?

prowadzenie: dr n. med. Barbara Purandare (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

 

Czas warsztatu: 3 h

Grupa: max 10 osób

 

Koń jest nieodzownym elementem w hipoterapii, powinien być traktowany jako partner w relacji terapeutycznej, a nie wyłącznie jako żywa pomoc terapeutyczna. Podczas warsztatu przedstawione zostaną podstawowe  zasady prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych. Ukazana będzie  rola konia i jego oddziaływanie poprzez ruch, ciało i obecność, a także szpływ zajęć z udziałem konia na poszczególne sfery rozwoju człowieka. Uczestnicy warsztatu pod okiem instruktora hipoterapii będą mieli możliwość samodzielnie popracować z koniem z ziemi poznać sposoby asekuracji oraz wykonać ćwiczenia  na końskim grzbiecie.

 

PROGRAM WARSZTATU:

 

Wstęp (15-20 minut): Krótkie przedstawienie miejsca warsztatu, warunków bezpieczeństwa i regulaminu stajni.

 

Wprowadzenie do zajęć z koniem (20-30 minut):

•sprzęt hipoterapeutyczny

•pomoce

•przygotowanie konia

 

Zajęcia z koniem (ok 120 minut):

1. Koń do hipoterapii:

•Cechy zewnętrzne i wewnętrzne.

•Koń jako partner w trójstronnej relacji: hipoterapeuta – pacjent – koń.

2. Praca z koniem z ziemi:

•Ćwiczenia w prowadzeniu konia

•Sposoby wsadzania i zsadzania pacjentów z konia.

•Metody asekuracji.

3. Ćwiczenia na koniu z użyciem pomocy i zabawek – w zależności od umiejętności uczestników, oswajanie z koniem, lub podstawowe ćwiczenia na koniu prowadzone w stępie.

•Prawidłowy dosiad, ułożenie pośrednie, schemat przenoszenia ruchu i wzorzec chodu.

•Podstawowe grupy ćwiczeń – rozgrzewające, aktywizujące oraz relaksujące.

•Oddziaływanie konia poprzez ruch, ciało i obecność.

•Wpływ hipoterapii na sfery: fizyczną, sensoryczną, psychiczną, społeczną, emocjonalną, poznawczą.

•Symulacja dysfunkcji (obciążniki, opaska na oczy, słuchawki wygłuszające)

 

Zakończenie warsztatu (15-20 minut)

•Pytania uczestników, pożegnanie z koniem, rozdanie certyfikatów

 

UWAGI: 

 • Uczestnicy warsztatów powinni wziąć udział we wcześniejszym wykładzie, który stanowi teoretyczny wstęp do warsztatu.
 • Miejsce: Stajnia Marcelin, ul. Strzegomska 3 (wejście od Wałbrzyskiej, ul. Marcelińska za restauracją „Fart” lub ul. Ptasią wjazd do lasku naprzeciw Biofarmu.)
 • Na miejscu możliwość przebrania, kawa, herbata.
 • Wymagany ubiór: wygodny strój, obowiązkowo długie spodnie (miękkie, nie jeansy), buty zakrywające całą stopę – raczej mocne. Uwaga ubrania i buty mogą się pobrudzić.
 • W ćwiczeniach na koniu mogą brać udział osoby o wadze max do 75 kg. 
 • Osoby wsiadające na konia obowiązkowo będą musiały założyć kask.
 • Wszelakie problemy zdrowotne podczas zajęć lub skaleczenia muszą być natychmiast zgłaszane osobie prowadzącej zajęcia.
 • Przeciwwskazania do udziału w warsztatach: silne uczulenie na sierść, kurz, słomę lub siano, świeże niewygojone rany.
 • Przeciwwskazania do ćwiczeń na koniu, prosimy o zaznaczenie jeśli występuje (w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych przeciwwskazań, konieczna jest wcześniejsza informacja lub konsultacja z osobą odpowiedzialną za warsztaty): 
 • Schorzenia okulistyczne (wymaga konsultacji z prowadzącym warsztat)
 • Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
 • Plecy wklęsłe lub plecy proste 
 • Choroby mięśni 
 • Zespoły neurologiczne, stany po urazach czaszkowo-mózgowych
 • Padaczka (wymaga konsultacji z prowadzącym warsztat)
 • Zaburzenia mineralizacji kości.
 • Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
 • ZZSK
 • Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
 • Kręgozmyki 
 • Dyskopatia
 • Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
 • Astma oskrzelowa