Głowna tematyka Konferencji

W ponowoczesnej rzeczywistości, człowiek jest już w zasadzie całkowicie odesparowany od innych zwierząt, tak na poziomie mentalnym, jak i społecznym. Poddajemy zwierzęta nie-ludzkie różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Zapominamy zupełnie, że wszystkie zwierzęta mają swoje potrzeby i że dla wszystkich, jest równo ważna możliwość ich zaspokajania. Troszcząc się zwierzęta współegzystujące z nami, poddajemy je praktykom, które- jak nam się wydaje- dają im bezpieczeństwo. Niestety jednak pojęcie bezpieczeństwa, bardzo płynnie przeistacza się w pojęcie zniewolenia. W zasadzie obydwa terminy należałoby uznać za punkty skrajne jednego kontinuum. W naszym ludzkim rozumieniu, bezpieczeństwo stanowi ograniczenie ryzyk. Ale w świecie innych zwierząt, poczucie bezpieczeństwa może być inaczej definiowane i odczuwane. Zapominając o tym, doprowadzamy do narzucania innym podmiotom naszej antropocentrycznej wizji świata. Nasze potrzeby, uznajemy za ich potrzeby i to co dla nas jest bezpieczne, tak samo definiujemy w przypadku innych podmiotów.

W kolejnej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?” poddajemy tę rzeczywistość pogłębionej refleksji właśnie za kresie rozumienia tego jak  szpływamy na życie zwierząt nie-ludzkich. Celem konferencji jest więc skupienie się na społeczno-kulturowej analizie tych wszystkich praktyk, które można szpisać w zarysowane powyżej kontinuum. Zapraszamy więc do zgłaszania referatów odnoszących się do takich obszarów relacji człowieka i innych zwierząt, jak: sztuka, rozrywka, hodowla, egzystencja zwierząt dzikich i udomowionych, praktyka ogrodów zoologicznych, schronisk i azyli dla zwierząt. Ten zakres tematyczny jedynie wskazuje możliwe kierunki poznawczej eksploracji- podobnie jak w latach ubiegłych inwencję oddajemy w Państwa ręce. Nasza konferencja ma już swoją tradycję i to co jest dla nas cenne w jej tożsamości, to możliwość zderzania ze sobą odważnych poglądów, odważnych ludzi. Budzi to kontrowersje i emocjonujące dyskusje, ale są one inspirujące i pozwalają na prawdziwie intelektualne inspiracje

W tym roku, jak w latach ubiegłych, planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty szkoleniowe.

Prosimy więc o nadsyłanie zgłoszeń i promowanie idei tej konferencji, jako spotkania różnych środowisk zainteresowanych relacjami ludzko nie-ludzkimi.

 

Bezpieczeństwo czy zniewolenie w następujących kontekstach:

 

1.     Posthumanizm i co dalej. Czy uda się przejść od teorii do praktyki.

2.     Zwierzę jako atrakcja w zoo, cyrku, oceanarium czy delfinarium.

3.     Współpraca ze zwierzętami podczas terapii

4.     Zjadanie zwierząt. Etyczne i ekologiczne konsekwencje traktowania zwierząt jako towaru.

5.     Zwierzą jako gwarant naszego zdrowia? O eksperymantach z wykorzystaniem zwierząt

6.     Ludzkie myślenie o nie-ludzkim dobrostanie.

7.     Pozyskiwanie czy zabijanie? Problemy związane z myśliwtwem

8.     Miejsce zwierząt w kodeksach etycznych

9.     Zwierzęta jako członkowie rodzin. Czy powinniśmy oswajać zwierzęta?