Główna tematyka Konferencji

W ponowoczesnej rzeczywistości, człowiek jest już w zasadzie całkowicie odseparowany od innych zwierząt, tak na poziomie mentalnym, jak i społecznym. Poddajemy zwierzęta nie-ludzkie różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Zapominamy zupełnie, że wszystkie zwierzęta mają swoje potrzeby i że dla wszystkich, jest równo ważna możliwość ich zaspokajania. Troszcząc się o zwierzęta współegzystujące z nami, poddajemy je praktykom, które- jak nam się wydaje- dają im bezpieczeństwo. Niestety jednak pojęcie bezpieczeństwa, bardzo płynnie przeistacza się w pojęcie zniewolenia. W zasadzie obydwa terminy należałoby uznać za punkty skrajne jednego kontinuum. W naszym ludzkim rozumieniu, bezpieczeństwo stanowi ograniczenie ryzyk. Ale w świecie innych zwierząt, poczucie bezpieczeństwa może być inaczej definiowane i odczuwane. Zapominając o tym, doprowadzamy do narzucania innym podmiotom naszej antropocentrycznej wizji świata. Nasze potrzeby, uznajemy za ich potrzeby i to co dla nas jest bezpieczne, tak samo definiujemy w przypadku innych podmiotów.

W kolejnej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?” poddajemy tę rzeczywistość pogłębionej refleksji właśnie w zakresie rozumienia tego jak szpływamy na życie zwierząt nie-ludzkich. Celem konferencji jest więc skupienie się na społeczno-kulturowej analizie tych wszystkich praktyk, które można szpisać w zarysowane powyżej kontinuum. Zapraszamy więc do zgłaszania referatów odnoszących się do takich obszarów relacji człowieka i innych zwierząt, jak: sztuka, rozrywka, hodowla, egzystencja zwierząt dzikich i udomowionych, praktyka ogrodów zoologicznych, schronisk i azyli dla zwierząt. Ten zakres tematyczny jedynie wskazuje możliwe kierunki poznawczej eksploracji- podobnie jak w latach ubiegłych inwencję oddajemy w Państwa ręce. Nasza konferencja ma już swoją tradycję i to co jest dla nas cenne w jej tożsamości, to możliwość zderzania ze sobą odważnych poglądów, odważnych ludzi. Budzi to kontrowersje i emocjonujące dyskusje, ale są one inspirujące i pozwalają na prawdziwie intelektualne inspiracje

W tym roku, jak w latach ubiegłych, planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty szkoleniowe.

Prosimy więc o nadsyłanie zgłoszeń i promowanie idei tej konferencji, jako spotkania różnych środowisk zainteresowanych relacjami ludzko nie-ludzkimi.

 

Bezpieczeństwo czy zniewolenie w następujących kontekstach:

 

1.     Posthumanizm i co dalej. Czy uda się przejść od teorii do praktyki.

2.     Zwierzę jako atrakcja w zoo, cyrku, oceanarium czy delfinarium.

3.     Współpraca ze zwierzętami podczas terapii.

4.     Zjadanie zwierząt. Etyczne i ekologiczne konsekwencje traktowania zwierząt jako towaru.

5.     Zwierzą jako gwarant naszego zdrowia? O eksperymentach z wykorzystaniem zwierząt.

6.     Ludzkie myślenie o nie-ludzkim dobrostanie.

7.     Pozyskiwanie czy zabijanie? Problemy związane z myślistwem.

8.     Miejsce zwierząt w kodeksach etycznych.

9.     Zwierzęta jako członkowie rodzin. Czy powinniśmy oswajać zwierzęta?

Prelegenci

elzanowski

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

 

Polski zoolog, paleontolog, profesor nauk biologicznych.
W latach 1972–1983 asystent i adiunkt na UW, następnie pracował naukowo w Stanach Zjednoczonych i Niemczech (1983–1998). Od 1998 do 2009 kierownik zakładu Zoologii Kręgowców Instytutu Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2003 profesor tytularny. Obecnie pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Autor ponad stu prac naukowych, dotyczących w szczególności filogenezy ptaków.  Od lat działa na polu humanitarnej ochrony zwierząt i publikuje na temat etyki traktowania zwierząt. Był członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w jej pierwszej kadencji (1999-2003), obecnie działa jako Przewodniczący Sekcji Dobrostanu Zwierząt Polskiego Towarzystwa Etycznego. W 2004 uhonorowany statuetką Przasnyskiego Koryfeusza. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe. Weganin.

mamzer

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

Profesor UAM, doktor habilitowany w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej, psycholog i socjolog. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie: etologia psa, dobrostan psów i relacje człowieka z psem (oraz dobrostan innych zwierząt). Podejmuje działania na rzecz dobrostanu zwierząt (szkoląc z tego zakresu i współpracując z NGO). Systematycznie poszerza swoją wiedzę w zakresie etologii psa poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, seminariach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu relacji człowieka z psem w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prezes „Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne”. Prowadzi dom tymczasowy dla psów, promuje adopcje psów schroniskowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, laureatka akcji stypendialnej Polityki, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową- wykłada w Polsce i za granicą.

aneta_sitkiewicz

Aneta Sitkiewicz

Prezes Fundacji Bliżej Domu, wcześniej Wiceprezes Fundacji Psia Wachta.
Ze schroniskiem związana przez 9 lat, ponad 5-cio letni staż codziennej pomocy schronisku jako wolontariusz i terapeuta psów – twórca „Boksu Eksperymentalnego”, w którym psy brały udział w zajęciach komunikacji i gdzie żyły w dużej grupie społecznej. Autorka programu pomocy psom schroniskowym „Bliżej domu”. Uczestniczka ponad 30 seminariów i warsztatów kynologicznych, prowadzonych przez specjalistów z różnych stron świata. W 2015 roku brała udział w konferencji „Dobre praktyki w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami” w Kaliszu – wygłosiła wykład na temat „Zaspokajanie potrzeb psów w warunkach schroniskowych”. W 2017 roku, na I Międzynarodowej Konferencji „Społeczne Zachowania Psów”  wygłosiła wykład na temat „Zwiększanie szans na udaną adopcję i godne dalsze życie przez umożliwienie psom w schroniskach tworzenia więzi społecznych”. Prowadziła szkolenia dla wolontariuszy w schroniskach.  Była reprezentantem Polski na tygodniowym szkoleniu prowadzonym przez DOGS TRUST w Londynie dla organizacji prozwierzęcych z całego świata. Założycielka i prowadząca Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy „Psierociniec” w którym znalazło schronienie 16 psów, będących pod jej opieką przez kilka lat w schronisku w Kaliszu, oraz inne psy ze schronisk.

Kruszewicz

dr Andrzej G. Kruszewicz

Polski ornitolog, podróżnik, założyciel i szef Azylu dla Ptaków w warszawskim zoo, dyrektor warszawskiego zoo od 1 stycznia 2009, autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii. Założyciel i honorowy członek Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowania ornitolog. Od 1991 doktor nauk weterynaryjnych – tytuł pracy doktorskiej: Badania nad występowaniem Isospora lacazei oraz jej szpływem na rozwój piskląt Passer domesticus i Passer montanus na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym. Były pracownik Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Był redaktorem naczelnym pisma „Woliera”, autor 30 książek i tłumacz ponad 20. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Inne nagrody i odznaczenia: Polska Niezapominajka 2013, odznaczenie weterynaryjne Meritus (2013), medal im. Wiktora Godlewskiego (2016), odznaczenie Zasłużony dla Społeczności Akademickiej Wydz. Med. Wet. SGGW (2016), Medal Honorowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej BENE DE VETERINARIA MERITUS, nominowany do tytułu „Mistrz Mowy Polskiej” 2016.