TEMATYKA i zgłoszenia

Zróżnicowanie kulturowe przybiera wiele postaci, można je analizować a kategoriach nakazów religijnych, codziennych praktyk czy w perspektywie historycznej. Każdy ze sposobów rozumienia różnic kulturowych znajduje jednak swoje bezpośrednie przełożenie na to, jak ludzie traktują zwierzęta nie-ludzkie. Kultura definiuje ogólny stosunek do zwierząt sankcjonując realizowany przez człowieka porządek świata: antropocentryczny (jak w przypadku kultur Zachodu) czy nieatropocentryczny (jak w przypadku buddyzmu czy hinduizmu, kierującego się zasadą ahinsy- niekrzywdzenia żywych stworzeń).

Ta główna oś określa, jak względem zwierząt poza ludzkich orientuje się sam człowiek. Ale poza głównymi tymi wytycznymi, istnieje mnóstwo różnych drobniejszych reguł kulturowych, określających: jakie zwierzęta są nieczyste i co ta nieczystość w praktyce oznacza; jakie zwierzęta są uznawane za cenne i co one symbolizują; jakie atrybuty zwierzętom są przypisywane. Czy się je leczy, czy konsumuje, czy są uznawane za towarzyszy życia, członków rodziny czy jedynie za narzędzia, pozwalające na osiągnięcie konkretnych celów. O zwierzętach w różnych kulturach inaczej się mówi i myśli, wierzy się w ich moc i ponadprzeciętne zdolności. Inaczej realizuje się codzienne praktyki: leczenie, chów, hodowlę, ubój, konsumpcję. To co dla jednej kultury jest oczywiste i powszechne, w innej jest całkowicie niedopuszczalne i rodzi kontrowersje i moralne sprzeciwy. Są też jednak takie rodzaje relacji ludzko-nie-ludzkich, które są podobne i wydaje się że mają wymiar uniwersalny.

 

Ludzie i zwierzęta nie-ludzkie towarzyszą sobie od tysięcy lat, jednak ta współobecność przybiera różne postaci i formy, uzależnione od specyfiki kulturowej danego regionu. To ludzie definiują kształt relacji z innymi gatunkami, głownie poprzez to, jaką sami prowadzą aktywność. W czasie czwartej już, ogólnopolskiej naukowej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku” chcemy przedyskutować znaczenie różnic kulturowych na traktowanie zwierząt. Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli wszystkich tych grup zawodowych, które mają do czynienia ze zwierzętami. Tak jak w latach ubiegłych, upatrujemy ogromnej wartości naszego spotkania w zaciętych dyskusjach, polemikach i prezentacjach przeciwstawnych poglądów i punktów widzenia. Zapraszamy zatem przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych, humanistycznych; praktyków, teoretyków i aktywistów.

Organizatorzy

logo-2

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14. lipca 2019 r. (TERMIN WYDŁUŻONY)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

zgloszenia@praktykiwobeczwierzat.pl

zgodnie z ustalonym schematem