Publikacje związane z Konferencją

Wydawnictwo Naukowe Katedra

Dobrostan zwierząt. Różne perspektywy

red. Hanna Mamzer

link

Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies

 Nr 3: Podmiotowość Redakcja naukowa numeru 3:

Dariusz Gzyra i Justyna Tymieniecka-Suchanek

link

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne TOM XXXI/2016

Klaudia Renusch

Polski bio art rzuca wyzwanie.

O Symbiotyczności tworzenia Elvina Flamingo.

link

Rafał Nakonieczny

Filozoficznoprawny aspekt kontrowersji wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego (K 52/13).

link

Barbara Grabowska – Zmiana języka, jakim mówimy o zwierzętach, jako świadectwo zmiany naszego do nich stosunku.

link

Magdalena Dąbrowska

Po cóż patrzeć na zwierzęta? Zdjęcia psów rasowych w epoce nowych mediów.

link

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Byki nie zdychają, byki umierają. Wątki tanatologiczne w tauromachii.

link

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne TOM XXX/2016

Agnieszka Żok, Piotr Białas, Hanna Mamzer

Wstęp

link

Aleksandra Postek

Od adopcji ze schroniska do wegetarianizmu.

Reklamy społeczne wobec praw zwierząt

link

Marek al Sofij Han Ardabili

Polityka dyssensu i zwierzęta pozaludzkie

link

Joanna Wysocka-Andrusiewicz

Zwierzęta w oczach myśliwych, myśliwi w oczach internautów.

O etycznych aspektach polowań rekreacyjnych (dla sportu)

i ich obrazie w mediach społecznościowych

link

Małgorzata Poks

Rzeźnia przemysłowa, system kapitalistyczną a wyzwolenie zwierząt: perspektywa amerykańska

link

Hanna Kanecka

Antropomorfizacja  zwierząt w kontekście sztuk performatywnych na przykładzie projektu Baltazar Davida Weber-Krebsa i Maximiliana Haasa

link

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne TOM XXIX/2016

Piotr Białas, Hanna Mamzer, Agnieszka Żok

Wstęp

link

Agnieszka Żok, Piotr Białas, Hanna Mamzer,

Dlaczego musimy rozmawiać o prawach zwierząt?

Kilka uwag dotyczących etycznych dyskusji wokół zagadnień hodowli,

śmierci oraz przeznaczenia zwierząt

link

Hanna Mamzer

Pojecie dobrostanu zwierząt jako kategoria transgraniczna

link

Piotr Krzyżański

Koń jako zwierzę graniczne

link

Agnieszka Potocka

Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących jako istotny element

szpływający na efektywność terapii i edukacji

link

Marta Skrzypczak, Alicja Borowska

Wykorzystanie terapeutyczne koni – ocena przydatności do hipoterapii

link