REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

została zamknięta

 

 

OPŁATY KONFERENCYJNE

Uczestnictwo czynne:

 

400 zł – rejestracja i wniesienie opłaty po 20.08.2018 r.

 

 

Uczestnictwo bierne:

20 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 30.09.2018 r.

 

Uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza:

 

nie podlega opłacie.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Citibank Handlowy  49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Fredry 10, 61-701 Poznań
z dopiskiem: prawazwierząt2018

 

UWAGA: O wysokości opłaty decyduje data zapłaty, a nie data rejestracji.

RODZAJE UCZESTNICTWA

Uczestnictwo czynne obejmuje prawo wstępu na wszystkie wydarzenia konferencyjne, pakiet konferencyjny, możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie oraz monografii, przerwy kawowe oraz lunchowe.

 

 

Uczestnictwo bierne obejmuje wstęp na obrady konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa.

 

Uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza obejmuje wstęp na obrady konferencyjne.