rejestracja

REJESTRACJA

Zgłoszenie wzięcia udziału w konferencji dokonuje się za pośrednictwem formularza. 

 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń: 26.03.2018 r. 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 30.09.2018 r.

OPŁATY KONFERENCYJNE

 

 

Uczestnictwo czynne:

 

300 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 18.06.2018 r.

350 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 18.07.2018 r.

400 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 20.08.2018 r.

450 zł – rejestracja i wniesienie opłaty po 20.08.2018 r.

 

Uczestnictwo bierne:

 

bez opłaty rejestracyjnej.

 

 

Udział w spotkaniu towarzyskim – 80 zł.

 

time-calendar-saturday-weekend-60032
16_1

RODZAJE UCZESTNICTWA

 

 

 

Uczestnictwo czynne obejmuje:

udział w konferencji, materiały konferencyjne, możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie, przerwy kawowe oraz lunchowe.

 

Uczestnictwo bierne obejmuje:

udział w konferencji.