tło

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

REJESTRACJA
Zamknięcie rejestracji za

OPŁATY KONFERENCYJNE

Uczestnictwo czynne:

250 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 25.06.2018 r.

300 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 25.07.2018 r.

350 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 20.08.2018 r.

400 zł – rejestracja i wniesienie opłaty po 20.08.2018 r.

 

 

Udział w spotkaniu towarzyskim podlega opłacie w wysokości 80 zł (płatne wraz z opłatą za udział w konferencji). 

 

 

Uczestnictwo bierne:

20 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 30.09.2018 r.

RODZAJE UCZESTNICTWA

Uczestnictwo czynne obejmuje prawo wstępu na wszystkie wydarzenia konferencyjne, pakiet konferencyjny, możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie oraz monografii, przerwy kawowe oraz lunchowe.

 

 

Uczestnictwo bierne obejmuje wstęp na obrady konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa.