Streszczenia konferencyjne powinny spełniać następujące

parametry z uwzględnieniem przedstawionego poniżej układu

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 12 pkt; Efekty: wszystkie wersaliki, pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; Interlinia: 1,5)

 

Pierwszy autor (*1), Drugi autor (2), Trzeci autor (3)

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 11 pkt; Efekty: pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; Interlinia 1,5); 1Afiliacje, 2Afiliacje, 3Afiljacja

 

Słowa kluczowe: (maksymalnie 5 słów)

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt.; Efekty: pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Przed: 6 pkt.; Po: 12 pkt.)

 

Treść streszczenia

Cały tekst winien być napisany i zapisany w formacie MS Word 97 – 2003- „.doc”, w formacie strony A4.  Długość streszczenia powinna zawierać nie więcej niż 300 słów.

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt, marginesy – lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm, górny – 2,5 cm, dolny – 3 cm, stopka 2 cm;

Efekty: brak; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Przed i Po: 6 pkt.; Interlinia 1,5)

 

 

Pliki zawierające streszczenia należy nazwać: Imię_Nazwisko.doc i przesłać na adres:

streszczenie@praktykiwobeczwierzat.pl

 

Termin zgłaszania streszczeń: 30. czerwca 2018 r. WYDŁUŻONY do 15. lipca 2018 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji streszczeń: 9. lipca 2018 r. nowy termin: do 18. lipca 2018 r.