Warsztaty szkoleniowe

oferta warsztatów jest na bieżąco aktualizowana

1. Warsztat dotyczący pisania wniosków do Lokalnych Komisji Biotycznych

prowadzenie: dr hab. n. farm. Hanna Piotrowska-Kempisty (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)