Warsztaty szkoleniowe

Integralną częścią naszych spotkań są warsztaty szkoleniowe przeprowadzane
w małych grupach przez odpowiednio wyszkoloną kadrę.
Propozycje tegorocznych warsztatów są w trakcie przygotowywania.