Program

Ogólnopolskiej Konferencji

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?

 

 

 

Ramowy program konferencji ukaże się latem 2018 r.