Opłaty dla uczestników Konferencji

Uczestnictwo czynne obejmujące prawo wstępu na wszystkie wydarzenia konferencyjne, pakiet konferencyjny, możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie, przerwy kawowe oraz lunchowe:
300 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 18.06.2018 r.
350 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 18.07.2018 r.
400 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 20.08.2018 r.
450 zł – rejestracja i wniesienie opłaty po 20.08.2018 r.
Uczestnictwo bierne obejmuje wstęp na obrady konferencyjne:
 
20 zł - rejestracja i wniesienie odpłaty do 30.09.2018 r.
Udział w spotkaniu towarzyskim dla uczestników czynnych oraz biernych jest płatny dodatkowo w wysokości 80 zł.