Opłaty dla uczestników Konferencji

Uczestnictwo czynne obejmujące prawo wstępu na wszystkie wydarzenia konferencyjne, pakiet konferencyjny, możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie, przerwy kawowe oraz lunchowe:
400 zł – rejestracja i wniesienie opłaty po 20.08.2018 r.
Uczestnictwo bierne obejmujące wstęp na obrady konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa:

 

20 zł – rejestracja i wniesienie odpłaty do 30.09.2018 r.

 

 

Uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza obejmujące wstęp na obrady konferencyjne:

 

nie podlega opłacie.

 

Uczestnictwo jedynie w warsztacie szkoleniowym (jeden do wyboru):

 

120 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 30.09.2018 r.

 

Udział w spotkaniu towarzyskim dla uczestników czynnych jest płatny dodatkowo w wysokości 80 zł.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Citibank Handlowy  49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Fredry 10, 61-701 Poznań
z dopiskiem: prawazwierząt2018
UWAGA: O wysokości opłaty decyduje data zapłaty, a nie data rejestracji.
Rezygnacje:
Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona do  31.08.2018 pozwala na pełny zwrot opłaty.
Rezygnacje zgłoszone po tym terminie nie będą wiązały się ze zwrotem opłaty.
Rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl

 

Faktury:
Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.
Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury zgłoszenia dotyczące faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl
Faktury będą wystawiane na podstawie dokonanej szpłaty.
Jeśli życzycie sobie Państwo fakturę przelewową, uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Konferencji pod adresem konferencje@ump.edu.pl