Opłaty dla uczestników Konferencji

Uczestnictwo czynne obejmujące prawo wstępu na wszystkie wydarzenia konferencyjne, pakiet konferencyjny, możliwość publikacji w punktowanym czasopiśmie, przerwy kawowe oraz lunchowe:
250 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 18.06.2018 r.
300 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 18.07.2018 r.
350 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 20.08.2018 r.
400 zł – rejestracja i wniesienie opłaty po 20.08.2018 r.
Uczestnictwo bierne obejmujące wstęp na obrady konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa:

 

20 zł – rejestracja i wniesienie odpłaty do 30.09.2018 r.

 

Uczestnictwo jedynie w warsztacie szkoleniowym (jeden do wyboru):

 

120 zł – rejestracja i wniesienie opłaty do 30.09.2018 r.

 

Udział w spotkaniu towarzyskim dla uczestników czynnych oraz biernych jest płatny dodatkowo w wysokości 80 zł.