Kontakt

 

Biuro Organizacji Konferencji CKD

    ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań

    tel./fax: 61 854-76-80

    e-mail: konferencje@ump.edu.pl

    www.konferencje.ump.edu.pl