Organizatorzy

logotyp

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

prof. dr hab. Wojciech Pisula

prof. dr hab. Michał Musielak

dr hab. Katarzyna Szkudelska

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – przewodnicząca
dr Agnieszka Żok
dr Barbara Purandare
mgr Piotr Białas
mgr Eryk Weber
Anna Wawrzyniak