Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

prof. dr hab. Wojciech Pisula

prof. dr hab. Michał Musielak

dr hab. Katarzyna Szkudelska

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer – przewodnicząca
dr Agnieszka Żok
mgr Piotr Białas
mgr Eryk Weber
mgr Aleksandra Mikołajewska 
lic. Natalia Mitsopoulos
lic. Katarzyna Sworek
Aleksandra Grabowska
Marysia Palacz
Agnieszka Święs
Anna Wawrzyniak