komitet naukowy

prof. dr hab. Michał Musielak /Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu/

prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/

dr hab. Katarzyna Szkudelska /Uniwersytet Przyrodnoczy w Poznaniu /

dr hab. Ewa Baum /Uniwersystet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu/

komitet organizacyjny

dr Barbara Purandare

dr Agnieszka Żok

mgr Piotr Białas