Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Z wielką dumą donosimy, iż Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta‌ objęła nasze wydarzenie swoim patronatem. 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferujemy finansowanie  na rozpoczęcie  studiów w USA. Doktorantom oferujemy finansowanie na  prowadzenia badań a pracownikom naukowym  na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni  amerykańskiej. Prowadzimy  centrum doradztwa edukacyjnego Education USA gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest  organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną [za: https://fulbright.edu.pl/kim-jestesmy/ dostęp 20.08.2018]