tło

Do rozpoczęcia

konferencji pozostało

Poznań, 15-16.10.2018 r.

W ponowoczesnej rzeczywistości, człowiek jest już w zasadzie całkowicie odesparowany od innych zwierząt, tak na poziomie mentalnym, jak i społecznym

Poddajemy zwierzęta nie-ludzkie różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Zapominamy zupełnie, że wszystkie zwierzęta mają swoje potrzeby i że dla wszystkich, jest równo ważna możliwość ich zaspokajania.

Tematyka i prelegenci

tematy główne i współtowarzyszące zebrane razem i podzielone na odpowiednie panele dyskusyjne

Warsztaty szkoleniowe

warsztaty szkoleniowe przeprowadzane w małych grupach przez odpowiednio wyszkoloną kadrę

24_1
16_1
DSC06184
DSC_0548_1

Patronaty i sponsorzy

wspierający Konferencję

Komitety i organizatorzy

tworzące nasze coroczne spotkania