DO NASTĘPNEJ EDYCJI KONFERENCJI POZOSTAŁO

Poznań, 15-16 października 2018 r.

KONFERENCJA W LICZBACH

Ponad 40 zaproszonych prelegentów

uznanych za autorytety w środowisku naukowym

Przeszło ponad 600 uczestników

z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych

Blisko 17 bloków tematycznych

podzielonych na merytorycznie zorganizowane sesje

Wymiana wiedzy i cennych doświadczeń

dzięki kontaktom ze specjalistami z różnych dziedziń

Ciekawe warsztaty szkoleniowe

stanowiące integralną część naszych rokrocznych spotkań

Aktywna działalność naukowa uczestników

skutkująca różnorodnymi monografiami

Zapoznaj się z wideo relacją z poprzednich edycji Konferencji

Znajdź nas na mediach społecznościowych