Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

    Głównym celem konferencji edukacyjno-szkoleniowej jest stworzenie sposobności do interdyscyplinarnej dyskusji nad różnymi przejawami i formami praktyk traktowania zwierząt hodowlanych, laboratoryjnych i domowych – skala tych poczynań oraz ich kulturowe zróżnicowania i interpretacje.

    Przypuszczamy, że niezwykle wartościowe będzie spotkanie społeczności akademickiej dwóch różnych nurtów – humanistycznego i szeroko pojętych nauk przyrodniczych, które patrzą na świat zwierząt z dwóch, pozornie przeciwstawnych punktów widzenia. Istotnym elementem spotkania będzie przedstawienie współczesnych technik hodowlanych: traktowania zwierząt i ich uboju. Omówiona zostanie dychotomia między zwierzęciem hodowlanym, eksperymentalnym a domowym.

    Traktowanie zwierząt przez współczesne, cywilizowane społeczeństwo stawia wiele pytań, zarówno o aspekty praktyczne, ale także moralne i etyczne.

    Do dyskusji i udziału w konferencji zapraszamy teoretyków, etyków, filozofów, kulturoznawców, przyrodników, dietetyków, biotechnologów, hodowców, weterynarzy, rolników, a także osoby posiadające wykształcenie medyczne i przedstawicieli innych dziedzin nauki, podejmujących refleksję nad relacjami człowieka ze zwierzętami.

    Tym samym mamy nadzieję, że konferencja zapoczątkuje cykliczne spotkania będące okazją do dyskusji i odkrywania nowych obszarów namysłu nad statusem zwierząt. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w konferencji młodych pracowników nauki – pragniemy, aby nasze spotkanie umożliwiło Państwu przedstawienie wyników swoich badań, a kontakt z innymi prelegentami stał się okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń.

    Planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne oraz sesje plakatowe. Przewidujemy także organizację panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów do spraw żywienia, osób zaangażowanych a także specjalistów zajmujących się hodowlą i chowem zwierząt użytkowych i gospodarskich.

Bloki tematyczne

Warsztaty szkoleniowe

Patronaty